جای طشت چوبی

در چین اثاثیه خانه جوربجور بوده و جای طشت چوبی نسبتا دیرتر مشخص شده است . جای طشت معمولا سه پا و 5 پا دار د و دو پای عقب آن به طرف بالا کشیده شده است و بر روی آن حوله آویخته می شود و صابون و آئینه نیز قرار می گیرد.

جای طشت چوبی

در این نقشه قسمت عقب جای طشت را نشان داده است . حوله روی همان تیرافقی آویخته می شود و عقب آن به طرف بالا است و شکل گرد آن نقشه ای به نام " چی لین فرزند می دهد " می باشد ، چی لین حیوانی افسانه ای است . به گفته چینی ها سمبل فرزندان خوش اخلاق و با استعداد است ، به دین جهت مردم فرزندان مستعد پسر " چی لین " می نامند . می گویند در آسمان پسر " چی لین " زندگی می کند و روی زمین فرد توانا و مقدم . معنی این نقشه دعا برای داشتن فرزند پسر است و برای داشتن نسلی خوب، خوش اخلاق و با استعداد در آینده ، حکاکی حیوان و کودک دقیق و زنده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی