سبد ماهیگیری

سبد ماهیگیری روستاهای جنوب رود یاتسه صنایع دستی خیزران است . شکل سبد شبیه بطری است ،در محل خروج حلقه ای وجود دارد که ماهیگیران می توانند به وسیله آن سبد را به کمر بیاویزند . سبد ماهیگیری پایه دارد ، از اینرو سبد مستقیم با زمین برخورد نمی کند تا ساییده نشود و عمر آن طولانی تر باشد . شیوه های بافت سبد ماهیگیری پیچیده است ، سبد شکل های مختلفی دارد مانند طرح شطرنجی ، فلفلی ، شکل انسان و شکل میگو و غیره . این سبدها طبق شیوه ها بافت ، کاربرد و زیبایی شناسی اشکال متفاوت دارد .


سبد ماهیگیری


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی