قالب برای درست کردن خوراک گندم پخته

قالب برای درست کردن خوراک گندم پخته

از سلسله های مینگ و چینگ ( قرن 14-19) به این طرف ، انواع خوراک گندم پخنه سنتی چین بیشتر شده است و بعضی در داخل قالب چوبی درست می شود . مانند قالب شیرینی مخصوص عید اواسط پاییز ( روز پازدهم ماه هشتم قمری ) ، در اعیاد دیگر مانند عید " چی چائو " ( روز هفتم ماه هفتم قمری ) ، عید فانوس ( پانزدهم ماه اول قمری ، عید بهار ( مهم ترین عید سنتی چین )، عید " دوان وو" (پنجم ماه پنجم قمری ) یا مراسم عروسی و روز تولد شیرینی دارای هیروگلیف های " عمر طولانی " و " خوشبختی " زیاد است .

در این نقشه قالب میوه هیروگلیف های " سعادت " و " عمر طولانی " دارد . این قالب در منطقه " جیائو دونگ " استان "شان دونگ "واقع در شرق چین عموما دیده می شود و خاصه در منطقه " ین تای" تقریقا هر خانواده چند نوع قالب وجود دارد . مردم با این قالب خوراک خمیری درست می کنند . گفته می شود اگر دختران این خوراک را بخورند ، هوشیار و ماهر می شوند .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی