"گوچین "

"گوچین " ساز سیمی باستانی چین است و تاریخ آن بسیار دیرینه می باشد .دربیش از سه هزار سال قبل درسلسله امپراتوری "جو" نیاکان ملت چین "گو چین "را افریدند.

"گوچین "

شکل "گوچین" بسیار ظریف ودقیق با کیفیت صوت شیرین و روشن و گوشنواز و درعین حال صوت متغیر و لطیف و نفیس است .پیشينیان در نوازندگی "گوچین "با ید تشریفات مخصوصی انجام دهند. قبل از نوازندگی باید حمام بگیرند و لباس نو بپوشاند و عود بر آتش بنهند ،سپس چهار زانو نشسته و ساز را روی پا و یا میز می گذارند .

به هنگام نوازندگی با دست چپ چله کمان را می زنند و با دست راست روی چله کمان گذارده صوتها را انتخاب نموده و به درستی صوتها خیلی دقت میکنند. ادبا ی دوران باستانی چین با موسیقی "گو چین " ارتباط نزدیک و فشرده داشتند یادداشتهای تاریخی زیادی ثابت می کند که ادبای باستانی چینی همواره مشارک عمده موسیقی "گوچین " بودند و در زمينه نوازندگی ،تجزیه و تحلیل و پخش و اشاعه ساز سهم بسزائی ادا نمودند.

تهیه "گو چین " یک هنر خاص بوده ودر تهیه آن باید معیارهای مقرر را رعایت کرد . دوران دودمان "تان " و "سون " عصر طلائی ساخت "گو چین " بود و در آن دوران برترین های"گوچین" با صنعت دقیق و ظریف و کیفیت صوت زیبا پدیدآمد . معهذا بعلت از بين رفتن فنون تهیه "گوچین " طی سالهای متمادی ،تعداد ی از این سازها که از سلسله ها ی گذشته بدست رسیده ، قطعات و اندازه های مختلف داشته است . در چند دهه اخیر در چین تولید "گوچین " همراه با اصلاح احیا شده و در نتیجه این ساز باستانی درخشندگی مجذوب خود را مجددا بدست یافته است .

ساز "گو چین " که صاحب قدرت عظیم بیان و تظاهر است ،می تواند عواطف گوناگون انسان و مناظر طبیعی را بطور زنده ترسیم نماید. "گوچین " میتواند درتکنوازی ،هماهنگی با ساز "سیائو و همراهی با ترانه ها بکار رود . نيمي از نت های موجود مخصوصا در همراهی ترانه ها ی قدیمی مورد استفاده قرار داشته است .

آهنگ :کوههای بلند و آبهای جاریاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی