ساز"لئی چین"

ساز"لئی چین"

ساز "لئی چین "نوعی ساز زهی است که در سالهای 20قرن 20در چین بوجود آمده است .

ساز "لئی چین " بدست "وان دیان یو" هنرمند مردمی بر اساس ساز سنتی و پس از اصلاح تهیه شده است .این هنرمندمردمی اهل استان شاندون که در یک خانواده فقیر بدنیا آمده و دربچگی بعلت بیماری نابینا شده بود ،نزد آستادان موسیقی فنون نوازندگی سازهای مردمی ازقبیل "جوای هو" را یاد گرفت و در اثر هوش و ذکاوت ذاتی و تلاشها یش موفق به فراگیری نوازندگی آوازها و اپراهای محلی با ساز "جوای هو " شده است .

او در اواخر سالهای 20قرن 20 به اصلاح جسورانه ساز فوق الذکر پرداخت :وی ضمن تمدید تیر ساز و بزرگتر کردن ساقه ساز ،روی آن قطعه ای از پوست مار بوآ پوشاندو در نتیجه یک ساز نوین با حجم صوت بیشنرودامنه صوت وسیعتر و کیفیت صوت زیبا تری پا بعرصه وجود گذاشت . سال 1953،این ساز نوینرسما ساز "لئی چین "نامیده شده است . ساز "لئی چین " را قطعاتی مانند ساقه ساز ،تیر ساز ،محور و کمان تشکیل میدهد.تیر و ساقه و سر ساز از چوب بسیار سفت درست میشود و سر این سازبشکل بیل است و روی محورهای زه کمان نقش و نقار میشود و انتهای محور با تزئینات استخوانی آراسته میگردد.

ساقه "لئی چین "نسبتاکوتاه بوده و از ورقه نازک مسی ایجاد شد.روی کمان دسه ای دم موی اسب آویزان میشود. ساز "لئی چین " به بزرگ و کوچک تقسیم میشود . ساز "لئی چین " بزرک بدرازای 110سانتیمتر و کمان باسیم فولادی میتواند دامنه صوت را به سه و نیم هشت درجه برساند . ساز "لئی چین " کوچک که طول آن 90سانتی متر بوده و کمان آن از الباف ابریشمی درست میشود صوت یک هشت درجه ای بالاتر از اولی را ایجاد میکند. طرز نوازندگی این ساز با سازهای زهی دیگر فرق نمیکندو.نوازنده روی صندلی مینشیند و ساقه ساز روی رام چپ میگذارد ،سازو زه کمان را در دست چپ گرفته و با دست راست کمان گرفته و بین دو زه کمانه میزند.

نوازندگی ساز "لئی چین " شیوه های مخصوص فشار دادن انگشت و مهارت خاص نوازندگی دارد . با انکه طرز انگشت زنی با ساز "ار حو" نزدیک است ولی هنگام کمانه زنی بیشتر با انگشنهای نشان و حلقه عملی میشود. ساز "لئی چین " قدرت بیان بسیار زیاد دارد . این ساز با دامنه وسیع صوت و حجم صوت زیاد و کیفیت شیرین و آرام صوتی میتواند در تکنواز گروه نوازی و یاموسیقی چند نوازنده شرکت دارد و همچنین میتوانداز آهنگ اپراها و صداهای مرغان و پرندگان و همچنین صدای فریادهای حیوانات وصدای انسان و آهنگهای سازهایزهی و ضربی مانند "شن " سورنا " "کمانچه دو تار " طبل و سنج و غیره تقلید کند.

آهنگ : آواز ایفندیاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی