"کاو حو" کمانچه دو تار صوت زیر

ساز "کاو حو" بر اساس اصلاح"ار حو" بوجود آمده است و پیدایش آن با موسیقی کاندون ارتباط نزدیک دارد. "موسیقی کاندون " شیوه نمایش سازهای مردمی رایج نواحی کاندون در جنوب چین است که از اپراهای محلی و موسیقی عامه و مردمی منشائ گرفته است.

در پس و پیش سالهای 20 قرن 20 آقای "لیو ون شن " آهنکساز و نوازنده موسیقی کاندون ساز کمانچه دو تار چینی را جسورانه تجدید سازی کرد . وی بجای سیم ابریشمی معمولی سیم فلزی جا زده و صوت چله کمان را بالابرده و با دو ران خود لوله ساز را محکم گرفته و به نوازندگی می پرداخت .و کمانچه دوتار صوت زیر که به چینی "کاو حو " نامیده میشود بسرعت با صوت زیر صاف و روشن چون روح در سازهای موسیقی کاندون شده است . ساختار ،طرز تهیه و مواد مورد نیاز اساسا با "ار حو " یکسان است فقط لوله ساز نسبتا باریک است .

تا کنون تهیه کنندگان آلات موسیقی دست از اصلاح این ساز بر نداشته اند . بعضی ها بدنه لوله ی گرد این ساز را بصورت بیضی شکل درآ وردند تا حجم صوت بیشتر باشد.عده ای از آنان بجای دوتار ،سه تار به "کاو حو" وصل کردندو در نتیه دامنه صوت آن 5 درجه توسعه یافته است .

"کاو حو" کمانچه دو تار صوت زیر

"کاو حو" با کیفیت صوت روشن ،پرطنین و ملیح مانند سوپرانو می نماید و با ضافه صوت شیرین و گوشنوازش در بخش بم موفق شد در ارکستر جایگاه برجسته ای بخود اختصاص دهد.

بعلاوه در اکستر با قدرت عظیم بیان خود و میلودی ملائم و زنده و مطنطن بطرز پرزوق و برق برای ملودی اصلی آهنگ همراهی میکندو آنرا با آرایش احساساتی زیبا تر میسازد.

آهنگ :گل "باجیائو " زیر باران "اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی