"ارحو"- کمانچه دوتار

"ارحو"- کمانچه دوتار

ارحو "- کمانچه دو تار ساز سیمی مشهور چین میباشد و تاریخ پیدایش آن میتواند به سلسله امپراتوری "تان "در قرنهای هفت تا ده بر گردد که بطور عمده در میان اقلیتهای ملی در شمال غرب چین رایج بود .

طی بیش ازیک هزار سال این ساز همواره ساز همراه اپرا بوده است . ساخت این کمانچه دو تار ساده است :یک تیر باریک چوبی بدرازای 80سانتی متر و روی آن دو چله کمان بوده و در انتهای تیر یک قطعه ساقه خیزرانی بشکل فنجان باان وصل میشود و همچنین کمان ساز از موی دم اسب دیده میشود. کمانچه زن در حالیکه روی صندلی می نشیند،با دست چپ این ساز را میگیرد و دست راست کمانه را . دامنه صوت کمانچه دو تار چین به 3 هشت درجه میرسد و صوت آن سرشار از نیروی بیان بوده و ساز ریتم دار است و" ویولون چینی "هم نامیده میشود .

در ضمن بعلتیکه کیفیت صوت "ار حو"رنگ غم و اندوه دارد لذا برای نشان دادن عواطف ژرف و سنگین مناسب است . بعد از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949،کمانچه دوتار چین در زمینه های تهیه ،اصلاح و هنر نوازندگی شاهد پیشرفت بزرگی شده است و در تک نوازیو همراهی اپرا رقص و نمایشات موسیقی محلی شرکت نموده است و در ارکستر سازهای سیمی ملی "ار حو" نوعی ساز عمده شده است همانند ویولون و ویولن بزرگ در ارکستر سیمی فرنگی جای مهم دارد.

ناگفته نماند ،بعلت سادگی در ساخت ،قیمت ارزان برای خرید و اسانی در یاد گیری و بویژه زیبائی آهنگ "ارحو" ،ا ین ساز درمیان مردم ساز عامه پسند بشمار میرود.

آهنگ : "آواز پزندگان در دل کوه "اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی