"بی لی قلمی"

"بی لی قلمی" یکی از آلات موسیقی عامه و مردمی است که بطور عمده در بخش خودمختار ملیت کره "یان بی آن " و دیگر نواحی کره ائیان نشین استان "جی لین " چین رایج است .

این ساز ندای بسیار بلند و پرقدرت و طنین اندازدر میاورد و دارای خصوصیت غلیظ ملیت کره میباشد. سا ز "بی لی قلمی"که تاریخ طویلی دارد ،شامل سوت لوله ای و و بدنه آن را میشود. سوت لوله ای بطول 4سانتیمتر بانی خیزران پوست کنده شده درست میشود و بدنه ساز که به درازا 20تا25سانتی متر و قطر آن حدود یک سانتی متر است ،ازساقه بمبوی نازک ساخته میشود ودر روی جلو آن 7سوراخ صوتی و پشت آن یک سوراخ صوتی بلند وجود دارد.

طرز نوازندگی "بی لی قلمی " مثل اکثر سازهای بادی میباشد . نوازنده بدنه لوله را راست در دو دست میگیرد و سوت لوله را در دهان نگهدارد، دست چپ روی سوراخ صوت زیر و سه سوراخ فوقانی در روی ساز و دست راست به 4 سوراخ دیگر تحتانی آن میگذارد . سا ز "بی لی قلمی " به سه نوع صوت زیر و صوت میانه و "بی لی دوتائی "تقسیم میشود . "بی لی قلمی"صوت زیر بر اساس اصلاح روی ساز سنتی ،با اضافه یک سوراخ کوچک دربالای طرف چپ دامنه صوت این ساز را به دو نیم "8درجه رساند.

"بی لی قلمی "صوت میانه یک 8 درجه صوت پائین تر از اولی است . "بی لی قلمی "دو تائی دو سازصوت زیر را در یک ردیف متصل میکند. روی هر یکی از آن سوت لوله ای گذارده میشود. در هنگام نوازندگی میتوانند دو سوت را علیحده و یا در یکجا بنوازند .حجم صوت آن بیشتر ازتک "بی لی قلمی "و کیفیت صوت آن ممتد و دلنواز است .

آهنگ : تصنیف در صحرااطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی