"هو گوان " - لوله بمبو

هو گوان "ساز بادی با دو ورقه نازک فلزی است که بر اساس "گوان زه "این ساز موسیقی بومی چین درست شده است . در ابتدا این ساز فقط وسیله ای بودکه در خیایانهای استان کاندون دست فروشان برای فروش اجناس خود از آن استفاده میکردند. در اواخر سالهای 20 قرن 20 ، این لوله بمبو در موسیقی محلی کاندون و اپرای "یو" استعمال شده سپس در نواحی کاندون و گوان سی عمومیت پیدا کرد.

ساخت "هو گوان " بسیار ساده است که از سوت ، بدنه و دهانه شیپور مانند تشکیل میشود.سوت آن از نی خیزران تهیه شده و بدنه لوله از بمبو ،آبنوس ،چوب بسیار سخت بنام "پادا وک " ولوله پلاستیک و یافلزی درست میشود و لوله بمبو از همه بهتر است . بدنه "هوگوان " هفت سوراخ صوت دارد و در انتهای تحتانی آن دهانه شیپور مانند ا ورقه نازک مس بچشم میخورد که نقش تقویت حجم صوت و تزئینی دارد.


"هو گوان " - لوله بمبو


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی