"هولوشیائو "-نوعی فلوت چینی

"هولوشیائو" نوعی از آلات موسیقی بادی اقلیتهت های ملی چین است که مورد علاقه خاص اقلیتهای ملی چین در نواحی جنوب غربی این کشور از قبیل اقلیتهای ملی "دای "،"آ چان " و "وا" واقع شده و از سازهای متداول آنان است .

"هولو شیائو" تاریخ دیرینه دارد و احتمال دارد تاريخ آن به عصرسلسله چین اولیه (قبل از سال 221 پیش از میلا د ) باز گردد و "هو لو شیا ئو " امروزه از نظر ساخت ویژگی های سازهای مشابه قدیمی را دارد .

شکل و ساخت "هولوشیائو" از دیگر سازها متمایز است و از یک کدوی غلیانی مخصوص با سه ساقه بمبو و سه ورقه نازک فلزی تهیه می شود. در انتها ن یک ساقه بمبو چون دهانه بادی گذارده میشود و خود این کدوی غلیانی نقش وسیله تقویت کننده صدا را دارد .

"هولوشیائو "-نوعی فلوت چینی

در ته این کدو سه ساقه بامبو بکلفتی مختلف به این کدو وصل میشود و هر یک از این سه ساقه بامبومرصع یک ورقه ناز ک مسی و یا نقره ای است . سا قه وسطی ساقه اصلی بوده و از دیگر ساقه ها کلفت تر است و روی آن هفت سوراخ صوت می تواند ملودی ایجاد کند و دو ساقه فرعی که در دو طرف ساقه اصلی قرار است می تواند با صدای خود هماهنگ و همراه شود. "هولوشیائو" همانند دیگر فلوت خیزرانی حجم صوتي کم دارد ولی ساقه اصلی آن با کیفیت صوت ملایم و گوشنواز بهمراهی دو ساقه فرعی احساسات نهفته و مبهمی به شنوندگان نسبت می دهد.

از انجاکه صدای لرزش آن همچون ابریشم در حال تکان و اهتزاز است . این ساز "هولو سی " هم نا م دارد. با آنکه "هولوشیائو " بعلت تفاوت ملیتها و نواحی درمیان هر ملیت ساکن استان یونن از لخاظ شکل ،طرز تهیه و شیوه های نوازنده فرق دارد ،ولی یک اشتراک دارد و آن اینکه اغلب برای همراهی فولکلور استعمال می شود و با صوت زیبا میتواند احساسات نوازنده را بهتر نمایان سازد.

دست اندرکاران موسیقی ملی چین این سا ز ملی را مورد اصلاح قرار داده اند و در نتیجه "هولوشیائو " نوین هم کیفیت صوت و سبک سنتی خود را حفظ نموده و هم با افزایش حجم صوت و دانگ صدا و غنی سازی تاثیرات صوت و قدرت بیان این ساز بومی اقلیتهای ملی چین بروی صحنه نمایش آمده و همراه با نمایشات هنرمندان موسیقی چین در صحنه هنر در جهان جائی پیدا کرده است .

آهنگ "هولوشیائو" :"بامبوی دم طاوس در زیر مهتا ب "اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی