"کاو شیون "

"کاو شیون " که از نظر جسمی درمیان سازهای چین نسبتاکوچک است ،یکی از قدمی ترین آلات موسیقی اقلیتهای ملی چین بشمار می رود.

طبق روایات در جامعه اولیه در 40قرن پیش از میلاد ، مردم در موسیقی از "کاو شیون " استفاده می کردند. این گونه آلت موسیقی با تنوع زیاد در جاهای مختلف متداول بود.

مثلا از لحاظ ماده تهیه آن "کاو شیون " به دونوع بامبو و فلزی تقسیم می شود و از لحاظ طرز نواختن به "کاو شیون " که با انگشت نواحته می شود و "کاو شیون " که با کشیدن نخهایابریشم به صدا در میاید. برای تهیه "کاو شیون " بامبوئی معمولا بامبوی بسیار سفت انتخاب می شود . با تیغ بامبود را نازک می کنند و در وسط آن یک زبانه درست می کنند و اطرافش را میان تهی می نمایند .درموقع نواختن مانند ساز دهنی با استفاده از قابلیت ارتجاع این قطعه بامبو زبانه آن بر اثر ارتعاش مکرر صدا در می اید.دانگ صدای این قطعات بامبو را به اندازه دهنه عرض و حجم آن می باشد. "کاو شیون " فلزی معمولا مسی و یا آهنی به اشکال برگ درخت و یا باریکه می باشد "کاو شیون "فلزی از بامبوی کوچکتر است .

"کاو شیون "


طرز نواختن "کاو شیون "نیز خاص است . بطوریکه نوازنده باید با دو انگشت شست و سبابه دست چپ خود دسته ساز را محکم بگیرد و قسمت دهانه آن را در وسط دو لب بگذارد و با آن دوانگشت مکررا بالای ساز را حركت دهد .

بر اثر ارتعاش دهانه بامبو صدا توليد مي شود .بمنظور افزایش پیچش (تموج )صدا و حجم صوت نوازنده باید سعی کرد دو لب را بجلو بکشد و شکل لوله ای بوجود آورد و در عین حال نوازنده میتواند به کمک تغییرات شکل دهان و کنترل بر نفس خود آهنگهاي داراي کیفیت و اصوات مختلف توليد کند

. آهنگ با ساز "کاو شسون " منظره طبیعی له پو ".اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی