"مجموعه زنگهای منظم "

مجموعه زنگهای منظم نوعی از سازهای ضربی مهم در چین باستان می باشد که زنگهای بزرگ و کوچک متعددفلزی بطور منظم گروه به گروه درطاقچه (قاب ) چوبی آویزان می شود و بر اثر ضربه زدن با چکش چوبی توسط نوازنده آهنگهای متفاوت از آن به گوش می رسد . در دوران مختلف قدیم شکل این زنگها نیز گوناگون بوده ولی روی بدنه همه این زنگها نقش و نگار ظریفی حکاکی شده است .

در سلسله امپراتوری "شان " در 3500سال قبل در چین مجموعه زنگهای منظم بوجود آمده بودکه معمولا از سه زنگ تشکیل شده است .بعدها بدنبال پیشرفت های اجتماعی تعداد این مجموعه زندگها نیز بیشتر گردید .

"مجموعه زنگهای منظم "

در چین باستان، مجموعه زنگهای منظم خاص طبقه اعیان بود و سمبل طبقات و قدرت محسوب می شد .این زنگها بیشتر در دربار در مراسم مختلف مانند آغاز لشگرکشی ،بار یابی در دربار و زیارت مکان های مقدس نواخته می شد .در زمان معاصر در مقبره های شاهزادگان ،دوک ها و اشرافیان در نواحی استانهای یونن ،شانسی و خوبه تعداد زیادی مجموعه زنگهای منظم کشف و از خاک بیرون آورده شده است . درمیان آنها ،مجموعه کشف شده از مقبره دوک "زان حو ای " در شهرستان "سوی " در استان خوبه بیشتر از همه جالب توجه است .این مجموعه زنگهای منظم که دارای تکنولوژی عالی و ظریف است ،دانگهای صدایش میتواند پنج مجموعه نت های هشتگانه موسیقی را شامل شود و ساخت سلسله نت آن به سلسله نت هشتگانه آهنگ برزگ "سی " نزدیک است بعلاوه بر روی این مجموعه زنگها متن بیش از 2800هیروگلیفی درباره مقررات هماهنگی آهنگ و بسیاری اصطلاحات موسیقی دیده میشود که مبین سطح پیشرفته فرهنگ موسیقی چین باستانی میباشد .مجموعه زنگهای فوق ازمجموعه زنگهای منظمی است که تاکنون ازلحاظ تعداد بیشتراز همه و از لحاظ مقیاس بزرگتر از دیگر مجموعه هابوده و بخوبی محفظ مانده است و بحق معجزه ای در تاریخ فرهنگ بشر نامیده شده است . از انجاکه مجموعه زنگهای منظم قادر است آهنگهای موسیقی روشن و رسا و پر طنین و ملایم و خوش بنوازد و میلودی و ریتم آن چون ترانه است لذا زنگهای ترانه هم نام دارد.

سال 1982کارخانه تهیه آلات موسیقی ملی "او خان "و کارخانه تهیه ادوات و ابزار دقیق "او خان "مشترکا با تقلید از مجموعه زنگهای کشف شده از مقبره دوک"زن خو ای " مجموعه نوینی از آن ساختندو طبق نیاز برنامه های روی صحنه و موسیقی معاصر یک سری اصلاحاتی در ساخت آن هم انجام دادند. این مجموعه زنگها از 24زنگ تشکیل میشود و هر زنگ دو صدا ایجاد میکند که در سه ردیف آویزان میگردد.

آهنگ "جو شان " که وسیله این مجموعه زنگها نواخته میشود ،احساس غم و خشم "چیو یوان " شاعر باستانی چین را در زمان تبعید نشان م یدهد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی