شوئه وی

شوئه وی

"شوئه وی" نوازنده مشهور ویولن سال 1963 میلادی متولد شد. وی ابتدا نزد استاد "تنگ مائو لون" سپس، "چن شین جی"، "تن شو جنگ" ، "جنگ شی شنگ" و غیره تحصیل کرده و اساس خوبی در عرصه موسیقی بنا نهاد. وی در مسابقات ویولن سراسر چین در سال 1981 و در مسابقه بین المللی ویولن "کرل فلسک"(Carl Fgesch) جوایزی احراز کرد.

سال 1983، وارد انستیتوی مرکزی موسیقی چین شد و نزد استاد "لین یائو جی" درس خواند. دو سال بعد، برای تکمیل تحصیلات به انگلستان سفر کرد. سال 1986، در مسابقه "چایکوفسکی" مسکو جایزه نقره ای کسب کرد و دو هفته بعد در مسابقه بین المللی ویولن "کرل فلسک" جوایزی به دست آورد. در همین سال ، جایزه سالانه تک نواز جوان انگلیس را کسب کرد.

پس از احراز جوایز محتلف ، "شوئه" مورد تقدیر و ارزیابی عالی طرفهای مختلف قرار گرفت. مجله "گرامافون" انگلیس وی را نوازنده ویولن برجسته در جهان کنونی خوانده است، روزنامه انگلیس نیز وی را یک نوازنده با مهارت و ممتاز می داند.

از سال 1989، "شوئه وی به عنوان استاد انستیتوی موسیقی خانواده سلطنتی انگلیس مشغول کار شده است.

《"آهنگ رقص خورا"》اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی