رقص قلم بر کاغذ

2017-04-19 15:20:10 国际在线
در میان مردم چین هنرمندانی که با زبان یا تاریخچه کشور ارتباط نزدیکی دارند، نسبت به سایر هنرمندان دارای ارج و منزلت بیشتری هستند. این حقیقتی است که کسانیکه با هنر ارتباط نزدیک تر و دغدغه های فرهنگی بیشتری دارند، به آن باور دارند. شاید بسیاری از هنرمندان موسیقی پاپ یا بازیگران شناخته شده تر از دیگر هنرمندان باشند اما هنگام آشنایی با شخصی که معروف نیست اما همتی بسیار برای هنر و فرهنگ خود گمارده است، این احترام و علاقه به سنت و تاریخ است که پیشی گرفته و جایگاه دست نیافتنی خود را در میان مردم حفظ کرده است. هنر خوشنویس در چین یکی از این هنرهاست که حتی مردم عادی هنرمند خوشنویس را به زبان و فرهنگ باستانی و اصیل چینی نزدیک تر می بینند و هنر خوشنویسی را به نوعی نگهبان زبان و اندیشه های فلسفی و فرهنگی کشور می دانند. هر چند امروزه تعداد طرفداران بازیگران کره ای و عمل های زیبایی بسیار بیشتر از کسانی است که با نوشتار به سبک قدیمی و هنرهای بومی آشنا هستند، اما حمایت های دولت مرکزی برای ادامه حیات این هنرها راه را بر فراموشی این هنرها و صنایع بسته است.

هنگام مقایسه خوشنویسی ایرانی با خوشنویسی چینی، شباهت های میان این دو مورد توجه قرار می گیرد. یکی از این شباهت ها، نزدیکی و ارتباط مستقیم آن با زبان و فرهنگ است. هنرمند خوشنویس چه در چین و چه در ایران فردیست که با ادبیات دوره های مختلف آشنایی دارد و برای برگزیدن جملات و اشعار پر محتوا باید مطالعات فراوانی داشته باشد. همانطور که سبک های ادبی در دوران مختلف دستخوش تغییر شده است، نحوه نگارش و تکنیک های خوشنویسی نیز برای هر دو کشور با تغییراتی روبرو شده است. هنرمندان دوره های مختلف آثار ادیبان و شاعران و حتی فیلسوفان زمانه خود را به تحریر درآورده و از آنها آثاری بسیار زیبا و گران بها خلق کرده اند. همانطور که در ایران اشعار حافظ، سعدی و مولانا و آیات قرآنی به زیباترین شکل ممکن خوشنویسی می شوند در چین نیز دستمایه خلق آثار هنری جملات قصار بزرگان و پند و اندرزهای ادیبانه و حکیمانه است. جملاتی حکیمانه برای نشان دادن راه صحیحی زندگی و یا عبارتی در مدح ویژگی های فردی والا و ارزشمند.

از این دیدگاه، هنرمند خوشنویس صاحب هنری است که پلی ارتباطی میان شاعران، ادیبان، مردم عادی و تاریخچه و زبان یک کشور برقرار می کند. خواندن کاراکترهای پیچیده چینی که در گذشته مورد استفاده قرا می گرفتند برای کسانی ممکن خواهد بود که دانشی از تاریخ و زبان چینی داشته باشند و درک اشعار زیبای حافظ و مولانا از عهده کسانی بر می آید که با ادبیات فارسی و ایرانی رابطه ای دیرینه داشته باشند. هنرمندان خوشنویس درایران و چین دراین موارد نقاط مشترک فراوانی دارند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم