تأیید کارشناس چینی بر اهمیت مجمع عالی همکاری بین‌المللی یک کمربند یک راه

2017-05-03 10:32:19 国际在线

روزهای 14 و 15 مه، مجمع عالی همکاری بین‌المللی یک کمربند یک راه در پکن برگزار می شود. لی یون چوان رییس پژوهشگاه روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی وابسته به فرهنگستان علوم اجتماعی چین در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو بین‌المللی چین اعلام کرد: این مجمع سکویی برای دستیابی به پیشرفت‌ طرح یک کمربند یک راه ایجاد کرده و فرصت‌هایی برای بررسی همکاری کشورها در آینده فراهم خواهد کرد.

لی یون چوان در این باره گفت: "طرح ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم در سال‌های گذشته به دستآوردهای چشمگیری رسیده و این امر نشان می دهد جامعه جهانی به طور گسترده به طرح ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم و همچنین طرح یک کمربند یک راه خوشبین بوده و از آن پشتیبانی می کند. بنابراین، برگزاری نشست یاد شده فرصت خوبی برای جمعبندی دستآوردها در سه سال گذشته و همچنین برنامه‌ریزی برای همکاری آینده فراهم می کند."

رییس پژوهشگاه روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی در اشاره به دیدگاه جامعه جهانی به طرح یک کمربند یک راه گفت: "طرح یک کمربند یک راه برای جامعه جهانی و کشورهای همسایه چین یک طرح پشنهادی است که توسط رییس جمهوری چین ارایه شد. این یک طرح پیشنهادی برای همکاری، پیشرفت و درهای باز است."

یکی از هدف اجرای طرح یک کمربند یک راه، نیاز این کشور به همکاری با کشورهای دیگر در شرایط جهانی شدن است. لی یون چوان در این باره اظهار داشت: پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین در سال 1978 تا سال 2013، چین بیشتر به جلب سرمایه خارجی و استفاده از تجربیات خارجی برای پیشرفت خود پرداخت. از آن به بعد، چین وارد مرحله پیشرفت جدید شده و به غیر از جلب سرمایه خارجی، به تشویق شرکت‌های چینی برای فعالیت در دیگر کشورها روی آورد.

کارشناسان اعلام کردند: در شرایط افزایش اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری و مخالفت با جهانی شدن اقتصاد، چین با ارایه و اجرای طرح یک کمربند یک راه امیدوار است کشورهای همسایه، کشورهای آسیا و اروپا و حتی کشورهای جهان منافع ناشی از حمایت‌گرایی تجاری را برطرف کرده و به همکاری عملی در زمینه‌های ساخت تأسیسات زیربنایی، تسهیل تجاری و صنایع تولید بپردازند تا منافع مشترک به دست بیاورند.

رییس پژوهشگاه روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی چین در این باره گفت: "اگر زمان ترخیص کالا در گمرک کشورهای آسیا و اروپا یک ساعت کاهش یابد، در سال تا ده‌ها میلیارد دلار درآمد کسب خواهد شد. چرا که در حال حاضر موانع و ضعف‎های بسیاری وجود دارد. اگر آن را برطرف کنیم، بسیاری فرصت‌ها و منافع به دست خواهیم آورد. به این سبب، ما خواستار رایزنی، سازندگی و بهره‌وری مشترک هستیم و پروژه‌های همکاری با منافع متقابل را اجرا خواهیم کرد."

امتیاز ویدیو ها

تقویم