ساخت یک کمربند – یک جاده روابط چین و کشورهای عرب را توسعه می دهد

2018-07-18 15:13:56

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین 10 ژوئیه در آیین گشایش هشتمین نشست وزیران مجمع همکاری چین و کشورهای عرب حضور یافت و سخنرانی مهمی ایراد کرد. شی جین پینگ اعلام کرد که چین و کشورهای عرب متفقا با ایجاد روابط مشارکتی همراه با همکاری همه جانبه، توسعۀ مشترک و رو به آینده موافقند. این نقطۀ حرکت جدید تاریخی همکاری دوستانۀ چین و کشورهای عرب است.

شی جین پینگ تاکید کرد که پیشنهاد چین دربارۀ ساخت مشترک یک کمربند – یک جاده مورد حمایت گسترده و شرکت فعال جامعۀ بین المللی از جمله جهان عرب قرار گرفت. کشورهای عرب به عنوان شرکت کننده و یکی از ایجاد کنندگان مهم جادۀ باستانی ابریشم، شریک همکاری طبیعی ساخت مشترک یک کمربند یک جاده است. چین و کشورهای عرب باید ساخت یک کمربند - یک جاده را با واقعیات منطقه مرتبط کنند و همراه با پیشبرد توسعۀ مشترک و حفظ صلح، برای مردم منطقه و مردم جهان رفاه ایجاد کنند. ساخت یک کمربند - یک جاده توسعۀ روابط چین و عرب و همکاریهای دو طرف را کاملاً وارد مرحلۀ جدیدی می کند. چین مایل است به اتفاق کشورهای عرب، مشترکأ به ساخت یک کمربند – یک جاده یاری کند و در کنار هم به حافظان صلح و ثبات خاورمیانه، مدافعان عادل و پیشبرندگان توسعۀ مشترک و دوستان مطلوب تبدیل شوند.

شی جین پینگ تاکید کرد باید به شرایط عینی کشورها و گزینه های ابتکاری و ویژۀ آنها احترام گذاشت و در برخورد با آنها بر اصل برابری و کشف اشتراکات و کنار گذارشتن تفاوتها پایبند بود. او توسعه را راه حل کلیدی بسیاری از مسائل مدیریتی خاورمیانه خواند و گفت همه طرفها باید همیشه به فکر همکاری باشند.

شی جین پینگ در سخنرانی خود گفت: چین مایل است پیوند راهبردها و عملکردها با کشورهای عرب را تقویت بخشیده و دست در دست هم به ساخت یک کمربند- یک جاده یاری کنند و به طور مشترک حافظ صلح و ثبات خاورمیانه، مدافع عدالت، یاریگر توسعۀ مشترک و دوستان خوب و بهره مند از یکدیگر باشند و برای ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک چین و کشور عرب تلاش کنند و برای کمک به ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک انسان سهم ادا کنند.

اعتماد متقابل راهبردی باید افزایش یابد. ما باید بر گفتگو و رایزنی پایبند باشیم. باید بر اصل حق حاکمیت اصرار ورزیده و با تجزیه طلبی مخالفت کنیم. ما باید از آشتی فراگیر پشتیبانی و با سازش تحت فشار مخالفت کنیم. ما باید مخالف تروریسم بوده و با اجرای سیاست جامع، رفاه مردم را تقویت بخشیم.

چین با ایجاد برنامۀ ویژه کمک به بازسازی اقتصادی از طریق توسعۀ صنایع، وام 20 میلیارد دلاری تأمین می کند تا با افزایش همکاری با کشورهای نیازمند بازسازی، بر اساس اصول تجاری طرحهایی را به اجرا در آورد.

ما باید فعالانه به همکاری نفت و گاز طبیعی و همکاری انرژی کم کربن یاری کنیم.

برای تحقق همکاری بانکی و همکاری در فناوری عالی و جدید تلاش کنیم.

توسعه، کلید حل مسائل خاورمیانه است. طرفها باید با همکاری و امتیازات مکمل یکدیگر، از شکوفایی مشترک بهره مند شوند.

مسئله فلسطین مسئلۀ ریشه ای صلح خاورمیانه است. چین طرفهای مربوط را به رعایت تفاهم مشترک بین المللی و سامان دادن عادلانه مسائل مربوط دعوت می کند. چین بار دیگر 100 میلیون یوان کمک رایگان در اختیار فلسطین برای پشتیبانی از توسعه اقتصادی و بهسازی زندگی مردم می گذارد.

بیایید با روحیۀ جادۀ ابریشم، برای تحقق احیاء بزرگ دو ملت بزرگ چین و عرب و کمک به جامعه با منافع و سرنوشت مشترک چین و عرب به صورت خستگی ناپذیر تلاش کنیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی