دوستان خارجی آداب و رسوم عید بهاره چین را لمس می کنند

2016-02-22 17:32:28

دوستان خارجی آداب و رسوم عید بهاره چین را لمس می کنند

"لمس آداب سنتی عید بهاره چین در روستاها از سوی خارجی ها" فعالیتی است که به ابتکار رادیو بین المللی چین، سایت چاینا و انجمن داوطلبان حفاظت از فرهنگ روستایی چین در ماه فوریه برگزار شد. هدف از این برنامه، کمک به تبادلات و همکاری های فرهنگ روستایی چین و کشورهای خارجی، ارتقای ارزش فرهنگ سنتی و روستایی و تبلیغ فرهنگ سنتی چین به جهان است.

دوستان خارجی آداب و رسوم عید بهاره چین را لمس می کنند

دوستان خارجی در روز نوزدهم فوریه وارد شهرستان شین یانگ استان شن شی واقع در غرب چین شدند. آن ها فرهنگ و آداب و رسوم سنتی عید بهاره چین در روستاها را از نزدیک لمس کردند و همراه با روستاییان محلی غذاهای مختلف عید بهاره را آماده کردند. آن ها در مراسم جشن بهاره شرکت کرده و با روستاییان احساسات خود را تبادل نظر کردند.

دوستان خارجی آداب و رسوم عید بهاره چین را لمس می کنند

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی