صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بر جهان

2017-03-13 16:58:21

تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بر جهان

امسال لی که چیانگ نخست وزیر کشور، عنوان کرد، کشورش نرخ رشد 5/6 درصدی خواهد داشت. به این ترتیب، باید گفت که روند رشد اقتصادی کشور چین رو به کاهش است. در واقع این اتفاق بر اثر سیاست های جدید دولت چین مبنی بر اصلاحات اقتصادی است. دولت در نظر دارد سرمایه گذاری های متکی بر استقراض از سیستم بانکی را کم تر کند، بنابراین نیاز به صادرات بیشتر صنایع سنگین و تقویت تقاضا در بازارهای داخلی و نوآوری و خدمات است.

بسیاری معتقدند سیر نزولی رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی، به نفع هیچ کشوری نیست و به طور قطع اقتصاد جهان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در همین حال از زمان بحران مالی جهان تا کنون، چین به عنوان موتور اصلی در رشد اقتصاد جهانی به حساب می آید.

تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بر جهان

این ادعا را صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است که، علیرغم رشد کند اقتصادی چین در سال گذشته میلادی، نمی توان از سهم قابل توجه این کشور در به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد جهانی به سادگی گذشت.

شما چه فکر می کنید، افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی چین چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی