صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

فرصتی برای همه!

2017-05-14 21:22:53

فرصتی برای همه!

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین، پس از 4 سال که طرح یک کمربند- یک جاده را با هدف ترویج سیاست افزایش هماهنگی در سراسر دنیا، یکپارچگی مالی، تجارت آزاد وارتباط مردم با مردم تشکیل داد، امروز توانست بسیاری کشورها را از سراسر دنیا در مجمع عالی "یک کمربند- یک جاده" در پکن جمع کند تا پیرامون این طرح و توسعه جهانی آن با یکدیگر تبادل نظر کنند و آن را از یک چشم انداز به واقعیت برسانند.   

در سخنرانی که روز 14 می رهبران تعدادی از کشورها، از جمله کشورهای قدرتمند چون روسیه ایراد کردند،  تشکیل مجمع پیرامون این موضوع را به موقع دانستند و عنوان کردند که  کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا از پیشنهاد "یک کمربند- یک جاده" پشتیبانی می کنند.  ضمن این که، از نکات برجسته در این مجمع تاکید بر کشورهای کم تر توسعه یافته است.

شما فکر می کنید، این رویداد بزرگ که کشورهای قدرتمند در آن حضور فعال دارند،  فرصتی برای دیگر کشورها باقی می گذارد تا از موقعیت چنین طرحی بهره مند شوند؟ 

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی