صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

صدای سرما

2017-11-01 16:35:39 国际在线

صدایی که این روزها در اطرافمان بسیار شنیده می شود، صدای عطسه و سرفه رهگذران است که همچنان در انتظار روشن شدن سیستم های گرمایشی سراسری هستند.

شهر پکن از جمله شهرهایی است که بیشتر مراکز اداری و برخی خانه ها به سیستم گرمایشی سراسری متصل هستند که اغلب در روز پانزدهم نوامبر فعال می شود. حال اگر سرما مثل امسال زودتر به سراغمان بیاید، مردم به راه های مختلف تلاش می کنند خودشان را گرم کنند، مثل استفاده از بخاری های برقی، پوشیدن لباس های گرم و ...

اما بعضی استان های چین به ویژه در جنوب، حتی از داشتن سیستم گرمایشی به این شکل محروم هستند و بیشتر از لوازم برقی استفاده می کنند جالب است که در گذشته مردم از این نوع وسیله هم محروم بودند و تنها راه نجاتشان، تقویت قدرت بدنی اشان بود تا بتوانند سرما را تحمل کنند.

در مناطق دور شمالی هم هنوز در برخی خانه ها سکوهایی سنگی یا سیمانی دیده می شود که منبع آن را با استفاده از ذغال سنگ یا هیزم روشن می کنند تا سکو در هنگام خواب گرم شود.

سیستم گرمایشی اصلی در کشور شما چیست؟ شما چطور خود را از سوز سرما نجات می دهید؟!


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی