صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

کاری برای همه!

2017-11-22 16:34:01

کاری برای همه!

حالا دیگر همگی به سرعت توسعه کشور چین باور دارند و هر آن که با این دیار از مدت زمانی دور و یا نه حتی در سال های اخیر به نوعی ارتباط داشته بی هیچ تردیدی عنوان می کند که این توسعه را به خودی لمس کرده است! این تغییرات قطعا برای خود مردم چین قابل لمس تر و حتی ستایش انگیزتر است!

برای نمونه، اشتغال زایی به همراه گسترش فناوری از انواع این نمونه هاست! به طور مثال زمانی که راه خرید آنلاین باز می شود، روستانشینانی که به سبب دوری راه این موقعیت را نداشتند که برای فروش محصولات خود به شهر ‌بروند و یا مردان و زنانی که به علت فقر مالی و داشتن فرزند نمی توانستند در جست و جوی کار مناسب در شهرها و روستاها باشند، حالا همان جا از سر مزارع خود بی هیچ واسطه ای سفارش را می گیرند و کالای مد نظر را تحویل می دهند.

این روزها با کمی ذکاوت هر کسی می تواند با استفاده از این فرصت کاری برای خود دست و پا کند! شما چه فکر می کنید، چنین فرصت هایی در کشور شما وجود دارد؟

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی