صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

دوستی از میان دهکده پارسیان

2018-01-10 16:38:51

دوستی از میان دهکده پارسیان

دوستی از میان دهکده پارسیان

درباره دهکده "بوسی جوان" (دهکده پارسیان) پیش از این نوشتیم، این که نام قهرمانی پارسی سال های طولانی در این دهکده زنده بود که در سلسله تانگ برای تجارت از ایران زمین و از راه ابریشم دریایی وارد سرزمین چین و شهر یانگ جو شد. بعدها، او در مقابل راهزنانی که به این روستا حمله می کردند ایستاد و در همین راه کشته شد. مردم دهکده تا حدود 50 سال گذشته مراسم یادبود او را برگزار می کردند.

حالا مسوولین محلی این دهکده تصمیم گرفته اند تا نام این قهرمان را بار دیگر زنده کرده و اجداد پارسی را که هنوز در این دهکده زندگی می کنند به ایرانیان معرفی کنند.

از نگاه شما آیا چنین اقدامی ارزشمند است؟ آیا چنین حرکتی به نزدیکی فرهنگ دو کشور کمک می کند؟

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی