صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

دروغ ملی یا بین المللی

2018-03-30 20:07:46

دروغ ملی یا بین المللی

مردم هر سرزمین آیین و رسوم گوناگون در مناسبت های مختلف دارند. در این میان برخی آیین ها آن قدر جذابیت دارد که گاهی به کشورهای همسایه و یا حتی دورتر هم رسوخ می کند! یکی از این رسم ها، دروغ آوریل است که در ایران به نام دروغ سیزده معروف است. این رسم در سرزمین پهناوری همچون چین که خود با توجه به حضور قومیت های مختلف آیین های سنتی بی شمار دارد نیز، وارد شده است.

اما به مردم چین توصیه شده که بهتر آن است تا آیین های خود را حفظ کرده و حتی با نوآوری های امروزی آن را زیباتر برگزار کرده و تلاش کنند که کم تر رسوم بیگانه را در کشور باستانی خود اجرا کنند.

نگاه شما به این موضوع چیست؟ آیا شما هم بر این باور هستید که بهتر است آیین های ملی و سنتی خود را حفظ کنید تا این که فرهنگ بیگانه را گرامی بدارید؟!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی