صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

شمع الکترونیکی بر مزار مردگان

2018-04-04 08:52:56

شمع الکترونیکی بر مزار مردگان

"چینگ مینگ" به معنی روشنی و پاکیزگی، یک روز سنتی در چین است. در این روز مردم چین به مزار مردگان خود می روند و با شست و شوی مزار آن ها یاد اجداد و رفتگان خود را گرامی می دارند. انجام این کار با رسم و رسوم گوناگون همراه است.

قرار دادن گل و شمع و میوه و شیرینی از جمله این کارهاست. یکی دیگر از رسوم که در روز چینگ مینگ به آن می پردازند، سوزاندن کاغذهاییست که به شکل پول طراحی شده است. البته جوانان نوآور برای این که رسوم سنتی خود را کاملا فراموش نکنند، راه حل هایی دارند، مثل روشن کردن شمع های الکترونیکی به جای سوزاندن شمع و آلوده کردن هوا!

شما در کشور خود چه تدابیری برای حفظ  آداب و سنن خود و محیط زیست دارید! ابتکار شما چیست؟!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی