صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

جوانی سرمایه ای ملی

2018-05-04 21:10:28

روز ملی جوان در روز چهارم مه هر سال در چین جشن گرفته می شود. این روز یادآور جنبش چهارم مه 1919 میلادی در این کشور است که برگزار کنندگانش اغلب دانش آموزان و جوانان بودند. در این روز فعالیت های اجتماعی متنوعی برگزار می شود.

داشتن نیروی جوان بسیار، برای هر کشوری یک سرمایه مهم به شمار می رود. چرا که این جوانان هستند که با روحیه قوی و بشاش خود می توانند امیدوارانه برای شکوفایی وطنشان تلاش کنند. اما آیا جوانان خود را باور دارند و آگاه هستند که روحیه سالم آن ها به چه میزان می تواند برای سازندگی یک کشور مهم باشد؟!

به نظر شما دولتمردان چگونه می توانند جوانان مملکت خود را به این باور برسانند. مناسبت قرار دادن و نامیدن روزی به اسم جوانان تا چه میزان می تواند روحیه وطن پرستی را در آنان زنده نگه دارد و اصلا این امر چقدر اهیمت دارد؟ شما نظر خود را به ما بگویید!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی