صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

بدترین ماه سال؟

2018-06-11 10:48:17

بدترین ماه سال؟

مردم چین در دوران گذشته بر این باور بودندکه ماه پنجم به تقویم کشاورزی این کشور، بدترین ماه در سال است. آن ها برای این که شیطان را از خود برانند کارهای مختلفی انجام می دادند مثل آویزان کردن نقاشی قهرمانان افسانه ای، جمع آوری داروهای گیاهی و یا شرکت در مسابقات قایق رانی ...

البته مناسبت اصلی این روز را که به عید "قایق اژدها" و یا عید "دوان وو" معروف است، بزرگداشت شاعری به نام "چو یوان" می دانند.  مردم چین در این روز غذایی سنتی به نام "زون زی" می خورند که به داستان چویوان ارتباط دارد. (قصه این شاعر را می توانید در سایت رادیو جست و جو کنید.)

در هر حال آن چه مورد توجه است، تبدیل کردن هر مناسبتی حتی اگر بدترین باشد، به یک روز شاد و برپایی جشن و گشت و گذار و دید و بازدید در چین است.

آیا شما هم در کشور خود چنین آیینی دارید؟ رسم شما در برگزاری چنین مناسبت هایی چیست؟

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی