صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

پایبندی به آرمان ها

2018-06-11 10:50:21

پایبندی به آرمان ها

نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در اکتبر سال 2017 برگزار شد. پایبندی به آرمان نخستین و دستیابی به این رسالت برای برافراشته نگه داشتن پرچم سوسیالیسم با ویژگی های چینی، پیروزی قاطع در ساخت جامعه ای نسبتا مرفه و جامه عمل پوشاندن به رویای چین به منظور شادابی سراسری مردم چین،  از محورهای اصلی کاری این کنگره بود که به آن اشاره شد. 

چین اکنون در تلاش است تا در بازه زمانی مطرح شده به این رسالت خود دست یابد.

دیدگاه شما به عنوان فردی که خارج از این میدان قرار دارید پیرامون حزب کمونیست چین و راهکارها و تدابیرش چیست؟ آیا دولتمردان چین گفتار خود را به عمل می رسانند؟

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی