صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

کوره می خواهید یا دم کنی؟!

2018-07-25 16:10:12

کوره می خواهید یا دم کنی؟!

 بسیاری از شهرهای چین حالا در اوج گرما هستند! جاهایی هوای گرم دم کرده و جاهایی انگار که ستیغ سوزان آفتاب مانند اسلحه های لیزری که در فیلم های تخیلی می بینیم، مخ آدمی را نشانه رفته ...

خلاصه این که هوا بس ناجوانمردانه گرم است! این جا مردم چین اغلب شهرها یا مناطقی را که آب و هوای شرجی دارند به دم کنی تشبیه می کنند. چون تمام بدن انسان از گرما خیس عرق می شود و انگار که بخار از بدن بلند می شود! اما شهرهایی که بیشتر در شمال کشور قرار گرفتند، اغلب آفتابی خشک و سوزان دارند! درست مثل این که حرارتی داغ از داخل یک کوره بیرون می زند!

خوب حالا اگر قرار باشد در چنین فصلی سفر کنید، کدام یک را انتخاب می کنید، دم کنی یا کوره؟!

آیا برای شما روش خنک کردن و فرار از گرما در مناطقی با این شکل گرما، فرق می کند؟ روش خودتان را به ما بگویید؟!


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی