صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

الگوی دوران

2018-08-08 16:42:23

الگوی دوران

الگوی دوران

رهبری و کنترل سرزمین بزرگی همچون چین با جمعیت میلیاردی اش بدون تردید گذشته از شاق و دشوار بودنش، امری هنرمندانه است!

شی جین پینگ و همراهانش هنرمندانه بر امور کشور نظارت دارند و چرخ های مملکت را به خوبی می چرخانند. امااگر همراهی و همدلی مردم این سرزمین نبود چنین امری محقق می شد؟ آیا چنین زندگی مسالمت آمیزی نیاز به فداکاری مردم و رهبرانشان ندارد؟

"وانگ جی تسای" نمونه ای از میلیون ها انسان میهن پرستی است که سال های جوانی خود را در حفاظت از جزیره ای دور از آبادی ها و پیشرفت های عصر به پاسداری گذراند و در این راه جان سپرد... او که اخیرا از سوی رییس جمهوری و مقامات مورد ستایش قرار گرفت و به الگویی برای دوران لقب پیدا کرد، مشتی نمونه ی خروار است که روحیه میهن پرستانه، دلاورانه و فدارکارانه مردان و زنان چین را نشان می دهد!

نظر شما چیست، آیا داشتن چنین روحیاتی از مردم یک دیار برای حفظ آن دیار ارزشمند و مهم است؟ احساس شما نسبت به وطن خود چیست؟


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی