صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

جشن ملی

2018-09-18 16:05:51

در نخستین روز از ماه اکتبر 1949، جمهوری خلق چین دایر شد. جشن پیروزی از آن روز تا کنون در همین روز برگزار می شود، البته تعطیلات آن به یک هفته افزوده شده است .

مردم علاوه بر لذت بردن از ساعات فارغ از کار و تلاش و تحصیل، این روزها را بسیار گرامی می دارند، چرا که این روز را یک روز مهم برای وطن خود می شناسند.

آیا در کشور شما هم جشن ملی که نسبت به آن تعصب داشته باشید و برایتان ارزشمند باشد، وجود دارد؟ برای گذراندن این روزها چگونه برنامه ریزی می کنید؟

جشن ملی

جشن ملی

جشن ملی

جشن ملی


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی