صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

روحیه خستگی ناپذیر

2019-01-30 11:07:55

در آستانه سال نوی میلادی، شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین سخنرانی خیلی مهمی کرد که برای مردم چین نوید بخش و تشویق کننده بود. او سال 2018 را سالی پرکار دانست که در آن گام‌های محکم و استوار برداشته شده و تغییرات بزرگ شکل گرفته است.

شی جین پینگ سال 2019 را نیز سال فرصت ها و چالش ها معرفی کرد و با تکیه بر مردم کشورش این باور را بیان کرد که همگی همچنان به طور مشترک تلاش می کنند و در راه آینده با وجود مشکلات و سختی ها، با اعتماد قوی و محکم و روحیه پرتلاش و خستگی‌ناپذیر، گام به گام امور بزرگ و بی سابقه کشور را پیش می برند.

این سخنان را نه تنها مردم چین که جهانیان نیز باور دارند و شاهد تلاش ها و همزمان پیشرفت های چین هستند. امسال نیز همگی در انتظار آینده با شکوه تر سرزمین چین هستند.

باور شما چیست؟ سال 2019 را چگونه سالی برای چین می دانید؟
امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی