صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

حفظ سنت برگزاری جشن

2019-01-30 11:11:35

چین یکی از مقاصد مهم گردشگری و یا حتی مهاجرتی برای خارجی ها از سراسر دنیاست. این مساله به جهانی شدن فرهنگ این کشور بسیار کمک می کند. البته خارجی ها نیز فرهنگ خود را همراه می آورند و این گونه است که مناسبت های مختلف دیگر مثل کریسمس، ولنتاین و ... هم ورود پیدا می کند. اما جشن های سنتی چین مانند جشن بهاره، همچنان جای خود را خیلی محکم حفظ کرده اند، حتی اگر شده با حال و هوای مدرن امروزی برگزار شود، اما اصل سنتی و باستانی خود را حفظ می کند. برای همین است که همچنان برای مردم به ویژه خارجی ها دیدن جشن های سنتی مخصوصا در شهرستان ها و روستاهای کوچک تر، همیشه جذاب است!

به نظر شما حفظ سنت ها و برگزاری پایدار جشن های باستانی برای یک کشور اهمیت دارد؟ چین تا چه حد در حفظ سنت های خود پیروز بوده است؟

حفظ سنت برگزاری جشن

حفظ سنت برگزاری جشن

حفظ سنت برگزاری جشن

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی