صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

مسابقه "چین امروز"—سوال هفتم

2019-09-25 16:01:19

براساس آمار اداره ملی آمار چین، طی 70 سال پس از تاسیس جمهوری خلق چین، بهداشت و پزشکی چین به پیشرفت زیادی دست یافت و سطح سلامتی مردم چین پی در پی ارتقا یافته است. امید به زندگی شهروندان چین از 35 سال در دهه پنجاه قرن بیستم به 77 سال در سال 2018 میلادی ارتقا یافته و سطح سلامتی شهروندان بهتر از سطح متوسط کشورهای با درآمد میانه و بالا در جهان است. پس از تاسیس جمهوری خلق چین و به ویژه از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، سرمایه گذاری چین در زمینه بهداشت عمومی بیش از پیش افزایش یافت و سطح علوم و فنون بهداشتی سریعا ارتقا یافته و سیستم بهداشتی و پزشکی نیز تکمیل شده است.

سئوال: اکنون، امید به زندگی شهروندان چین به _______ سال رسیده است؟

لطفا پاسخ خود را در بخش دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.

جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید!

http://persian.cri.cn/921/2019/07/31/171s181800.htm

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی