دیدگاه شما

یک گاز از ماه
-متن2018-09-19 10:10September 21 2018 13:52:59

یک گاز از ماه

پاییز زیبا
-متن2018-09-05 15:43September 21 2018 13:52:59

پاییز زیبا

پاییز چین تقریبا از راه رسیده است و آن ها که عشق عکس هستند این روزها یکی یکی فضاهای زیبای مناطق مختلف را شناسایی می کنند

هوای بلاتکلیف
-متن2018-08-29 16:54September 21 2018 13:52:59

هوای بلاتکلیف

درها را باز باید کرد!
-متن2018-08-15 20:22September 21 2018 13:52:59

درها را باز باید کرد!

الگوی دوران
-متن2018-08-08 16:42September 21 2018 13:52:59

الگوی دوران

کوره می خواهید یا دم کنی؟!
-متن2018-07-25 16:10September 21 2018 13:52:59

کوره می خواهید یا دم کنی؟!

کم کار کن خوب خرج کن!
-متن2018-07-18 11:24September 21 2018 13:52:59

کم کار کن خوب خرج کن!

مرگ زودرس با نشستن طولانی
-متن2018-07-04 21:15September 21 2018 13:52:59

مرگ زودرس با نشستن طولانی

پایبندی به آرمان ها
-متن2018-06-27 10:10September 21 2018 13:52:59

پایبندی به آرمان ها

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی