دیدگاه شما

ترک سیگار هنگام خواب!
-متن2017-08-14 15:30August 21 2017 20:07:12

ترک سیگار هنگام خواب!

تفاوت رنگ‌های مختلف فلفل دلمه در چیست؟
-متن2017-08-07 18:46August 21 2017 20:07:12

تفاوت رنگ‌های مختلف فلفل دلمه در چیست؟

فلفل دلمه‌ای های سبز پیش از این که به طور کامل رسیده باشند، چیده شده اند

خواص جالب و عجیب کرفس
-متن2017-08-02 08:36August 21 2017 20:07:12

خواص جالب و عجیب کرفس

احترام به سرباز
-متن2017-07-31 11:11August 21 2017 20:07:12

احترام به سرباز

نود سال خدمت
-متن2017-07-28 15:47August 21 2017 20:07:12

نود سال خدمت

نظم سوزنی
-متن2017-07-26 11:18August 21 2017 20:07:12

نظم سوزنی

امتیاز ویدیو ها

تقویم

معرفی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی