دیدگاه شما

جشن ملی
-متن2018-09-26 10:10December 08 2019 09:08:31

جشن ملی

یک گاز از ماه
-متن2018-09-19 10:10December 08 2019 09:08:31

یک گاز از ماه

پاییز زیبا
-متن2018-09-05 15:43December 08 2019 09:08:31

پاییز زیبا

پاییز چین تقریبا از راه رسیده است و آن ها که عشق عکس هستند این روزها یکی یکی فضاهای زیبای مناطق مختلف را شناسایی می کنند

هوای بلاتکلیف
-متن2018-08-29 16:54December 08 2019 09:08:31

هوای بلاتکلیف

درها را باز باید کرد!
-متن2018-08-15 20:22December 08 2019 09:08:31

درها را باز باید کرد!

الگوی دوران
-متن2018-08-08 16:42December 08 2019 09:08:31

الگوی دوران

کوره می خواهید یا دم کنی؟!
-متن2018-07-25 16:10December 08 2019 09:08:31

کوره می خواهید یا دم کنی؟!

کم کار کن خوب خرج کن!
-متن2018-07-18 11:24December 08 2019 09:08:31

کم کار کن خوب خرج کن!

مرگ زودرس با نشستن طولانی
-متن2018-07-04 21:15December 08 2019 09:08:31

مرگ زودرس با نشستن طولانی

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی