صفحه کنونی:صفحه اصلی > متن

پارکینگ عمودی در شهر جی‎نان

2017-11-01 21:19:57 国际在线

بهره‎بردای از یک پارکینگ عمودی در شهر جی‎نان استان شان دونگ. ظرفیت این پارکینگ 120 خودرو است و با استفاده از تجهیزات مکانیکی محفظه های پارک را جلوی ماشین ها قرار می دهد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی