صفحه کنونی:صفحه اصلی > اجتماعی > متن

مسوولیت اجتماعی موسسات چین در طرح های پیشنهادی آنان در دو مجلس

2017-03-17 20:11:51 CRI 国际在线

پس از برپایی دو مجلس چین، برخی موسسه داران معروف این کشور نیز در پکن گردهم آمدند. آنان علاوه بر هویت بازرگانان موفق، به عنوان نمایندگان مجلس ملی یا اعضای کنفرانس مشورت سیاسی اختیارات خود را در امور سیاسی به اجرا می رسانند. آنان امیدوارند با ارایه طرح های پیشنهادی خود در دو مجلس، مسایل پیش رو و نوظهور در میان قشرهای اجتماعی گوناگون مورد حل و فصل قرار گیرد. 

توسعه اینترنت و کاربرد داده های بزرگ، ضمن ساده سازی زندگی، مسایل جدید، مانند امنیت اطلاعات شخصی را به همراه دارد. به پیشنهاد “ما هوا تنگ” نماینده مجلس ملی و رییس هیات مدیره “شرکت تنسنت”، باید قدرت سرکوب اقدامات فروش اطلاعات شخصی اتباع افزایش یابد.

وی عنوان کرد: “در حال حاضر نظام ثبت نام واقعی، نه تنها در فضای سایبری و مخابراتی، بلکه در سیستم بانکی نیز به طور همه جانبه اجرا می شود. ما شاهد پرونده های بسیار هستیم که نهادهای نظارتی، عملیات ویژه مبارزه با فروش اطلاعات شخصی اتباع را بر روی آن انجام می دهند. درخواست من، افزایش قدرت های سرکوب کننده و نظارت مداوم است. همه موارد چه از لحاظ قانون گذاری و چه اجرای قوانین باید تقویت شود.”

به نظر “ما هوا تنگ”، موسسات اینترنتی باید به طور فعال با شرکت های مخابراتی همکاری کنند.

شرکت تنسنت به ریاست وی نیز سیستم ضد کلاهبرداری مخابراتی به نام “چشم عقاب” را صادر کرده است. از طریق همکاری با شرکت مخابراتی یونیکام و با فناوری داده های بزرگ و هوشمند انسانی، یادداشت های مخابراتی شخصی مورد تحلیل قرار می گیرد و مدل های کلاه برداری مخابراتی شناسایی شده و به فریب خوردگان احتمالی هشدار داده می شود.

در سال های اخیر در چین، کارآفرینی اینترنتی به اوج خود رسید، اما برخی کارآفرینان با “زمستان سرمایه” رو به رو هستند. در این مورد “جانگ جین دونگ” عضو کنفرانس مشورت سیاسی و رییس هیات مدیره “سونینگ” پیشنهاد کرد، مزایای ویژه در اختیار موسسه داران جوان قرار گیرد، به ویژه از کارآفرینان شهرهای درجه 3 و 4 پشتیبانی شود.

وی گفت: در دوسال اخیر ما فروشگاه زنجیره ای “سونینگ تسکو” را تاسیس کردیم، به این سبب درحقیقت شناخت و آشنایی ما با بازار ارتقا یافته است. سال گذشته شهرهای درجه 3 و 4، سریع ترین رشد را در بازار ما داشته است. امسال اقدامات ما بیشتر در این شهرها خواهد بود، چرا که شاهد فرصت ها در آن بودیم. بنابراین، به نظر من، کارآفرینی جوانان نباید تنها در شهرهای درجه 1 و 2 مد نظر قرار گیرد، بلکه باید بازار گسترده شود. اکنون بزرگ ترین بازار چین در شهرهای درجه 3 و 4 است، در این شهرها فرصت های بسیار وجود دارد.“

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی