صفحه کنونی:صفحه اصلی > اجتماعی > متن

جاده ى نيلوفرين

2017-09-24 18:17:33 国际在线

چين خود را محصور كرد با ديوارى بلند، تا از گزند دشمنان در امان بماند! درها را بست و سال ها به اين منوال گذشت، ديوار در جاى جاى سرزمين پهناور فرو ريخت، اما پايه هاى كشور، نه!

آن چنان باقى ماند كه از ديوار نه براى مسايل امنيتى، كه براى نماد كشور و جذب گردشگر بهره مند شد!

چين درهاى خود را به سوى جهانيان باز كرد و حالا جذابيت هاى اين كشور آن قدر زياد است كه بايد آن را همچون ديوارش كه بلندترين در جهان نام دارد، پرجاذبه ترين كشور جهان ناميد! جاذبه هاى چين حالا تنها به طبيعت زيبا و آداب و سنن مردمش ختم نمى شود! در اين سال ها، مردان و زنان از افراد عادى تا دانشمندان اين بزرگ سرزمين، با هدايت رهبرانشان به نوآورى هايى پرداخته اند كه هر مشاهده كننده اى را به ستايش بر مى انگيزد!

و من بسيار خوش شانس بودم كه در سفر خود به "اينچوان" و "هه فى" شاهد نمونه اى از خروار اقدامات بزرگ اين سرزمين باشم!

توسعه منطقه "فى شى" در شهر "هه فى" را مى توان مثالى آورد براى تفهيم تلاش براى توسعه كشور!

مديران شهرى گفتند، منطقه فى شى در ده سال گذشته، تنها از راه كشاورزى نياز مردم خود را برطرف مى كرد! اما تدابير انديشيده شده براى اين منطقه حالا چهره هايى شاد و خوشنود از مردمان شهرستان و روستاى اين منطقه ساخته است...

چينى ها مى گويند: "از يك جرقه حريق بيرون مى آيد!" و اين مصداق توسعه علوم و فنون در زمينه كشاورزى است. با انتقال اين فنون به روستاها و هدايت كشاورزان در رشد اقتصاد روستايى با علوم و فنون پيشرفته و مناسب به پيشرفت علمى و فنى در موسسات روستايى و ارتقاى كيفى كارگران روستايى و يارى به توسعه پى در پى سريع و سالم كشاورزى و اقتصاد روستايى كمك شده است.

يكى از با تدبيرترين فعاليت مديران شهر و روستاى اين منطقه استفاده بهينه از زمين حاصلخيز است. در مسيرى كه ما را به روستاى زيباى "سان هه" مى رساند، در كنار زمين هاى زير كشت، ساختمان هاى در حال ساخت هم ديده مى شد. اين خانه ها به طور رايگان به كشاورزان و روستاييانى تعلق خواهد گرفت كه به طور نه كاملا متمركز در منطقه ساكن بودند. مديران منطقه با ساختن آپارتمان ها و متمركز كردن روستاييان در يك منطقه زمين هاى آن ها را براى كشت و يا جاده سازى بهره بردارى مى كنند، به اين ترتيب علاوه بر استفاده بهينه از زمين هاى كشاورزى، راه هاى ارتباطى به مناطق مختلف شهر و روستا با ديگر شهرها به راحتى انجام مى شود! منطقه فى شى كه روزگارى در انزوا بود، حالا با مديريت درست، به يكى از مناطق اصلى چين تبديل شده است.

نيلوفران زيباى منطقه فى شى كه با آسودگى زلف بر باد مى دهند و رونق به ساكنان شهر! در كنار باغ مزرعه سرسبز و زيبما به "سان هه" رسيديم! اين جا، روستاييست با جلوه گرى هاى متفاوت از ديگر روستاهايى كه تا كنون ديده بودم!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی