صفحه کنونی:صفحه اصلی > اجتماعی > متن

تلفیق حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی در منطقه تبت چین

2018-01-12 12:28:45

تبت واقع در جنوب غربی چین، «پردۀ محافظ مهم محیط زیست» در غرب چین خوانده می شود و در عین حال یکی از مناطق فقیر و به نسبت عقب ماندۀ چین به شمار می رود. در چند سال گذشته، دولت منطقۀ خودمختار تبت چین پروژه هایی برای حفظ محیط زیست اجرا کرده و با تلفیق سازندگی محیط زیست و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، به «زیباسازی تبت» همت گماشته و به فقرزدایی و افزایش درآمد مردم محلی یاری کرده است.

تبت چین در سالهای گذشته، برای ایجاد پرده محافظ محیط زیست برنامه مشخصی تدوین و در استفاده از منابع زمین و استخراج منابع طبیعی سیاست جدی و سختگیرانه ای اجرا شده است. این در حالیست که تبت به ایجاد فضای سبز و ساخت جنگلهای مصنوعی پرداخته است. تا کنون مساحت کل جنگل در تبت به 17 میلیون و 980 هزار هکتار رسیده که در مقایسه با سال 2011 میلادی 140 هزار هکتار افزایش یافته و ذخیره جنگل نیز به 2 میلیارد و 283 میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با سال 2011 میلادی 20 میلیون و 470 هزار متر مکعب بیشتر شده است.

لو هوا دونگ معاون دفتر فقرزدایی تبت در این باره گفت: «تبت پرده محافظ مهم محیط زیست چین است. دولت در کارهای خود برای توسعۀ به طبیعت و قانون طبیعت بسیار احترام گذاشتیم. سپس در صورت حفظ محیط زیست به استفاده و استخراج منابع طبیعی و رشد اقتصادی پرداخته است. ما در اجرای پروژه های توسعۀ اقتصادی و ساخت تأسیسات زیربنایی همواره بر توسعۀ سازگاری با محیط زیست اهمیت داده ایم.»

شهر لین جی واقع در جنوب شرقی تبت و ساحل رودخانه یارلوگ زنگبو است. در این شهر 3 پارک ملی جنگلی وجود دارد و مساحت کل جنگلهای تحت حفاظت به 4 میلیون هکتار می رسد. پوشش جنگلی این شهر به حدود 50 درصد رسیده است. شهرداری لین جی در سالهای گذشته، با تلفیق کارهای حفاظت از محیط زیست و فقرزدایی، شغلهایی ایجاد کرده و هر سال 10 درصد یارانه ملی در زمینه حفاظت از محیط زیست در اختیار فقیرانی گذاشته است که در این زمینه شاغل هستند. با این اقدام، میانگین درآمد سرانه مردم محلی در سال 1500 یوان افزایش یافته است.

گسان زاشی رییس اداره جنگلداری بخش بایی شهر لین جی در این باره گفت: «به منظور حفاظت مطلوب جنگل و استخراج آن، ناظران متخصص و مردمی منصوب کرده ایم. اکنون همۀ مردم محلی قرارداد نظارت بر محیط زیست را امضا کرده اند و در حفاظت از جنگل و محیط زیست شرکت کرده اند. این در حالی است که مردم فقیر را نیز به اشتغال در این زمینه تشویق کرده ایم. با این اقدامات همۀ مردم محلی به نوعی بهره مند شده اند.»

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی