صفحه کنونی:صفحه اصلی > متن

نام سه شهر چین در میان 15 شهر نمونه گردشگری سازمان گردشگری سازمان ملل

2017-10-24 17:40:54 国际在线

دو هزار سال است که آبراهی بزرگ سه شهر پکن، تین جین و هانگ جو را به هم پیونده زده است.

این شهرها از جمله شهرهای چین است که سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل (UNWTO) در فهرست جدید 15 شهر نمونه گردشگری جهان قرار داده است. هر سه شهر از فرهنگ و تاریخ دیرینه برخوردارند. از دیگر شهرهای ثبت شده در این فهرست می توان به برلین در آلمان، کپنهاگ در دانمارک، توکیو در ژاپن و سئول کره جنوبی اشاره کرد.

می توان گفت عنوان "شهر نمونه گردشگری جهان" که توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل اعطا می شود، بهترین تبلیغ برای شهرهای توریستی است.

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته انتخابات برای شهرهای