صفحه کنونی:صفحه اصلی > متن

گونه گونی چهره شهر نان جینگ

2019-07-31 15:28:30

گونه گونی چهره شهر نان جینگ

منطقه «شین جیه کوئو» لقب «نخستین مرکز بازرگانی و تجاری سرزمین اصلی چین» را به دست آورده ‌است. در سال 1929، این منطقه به عنوان دایره بازرگانی و تجاری طراحی شد. با وجود تحولات فراوان، منطقه شین جیه کوئو پیشگام مدرنیزاسیون بوده است. در مرکز میدان شین جیه کوئو، به عنوان یکی از نمادهای شهر نان جینگ، تندیس برنز آقای سون یات سن (انقلابی چین، 1866 م - 1925 م) قرار دارد. در اطراف این میدان، تعداد زیادی از فروشگاه‍‌ای مدرن، روزنامه‌ فروشی، سالن های تاتر و بانک‌ دیده می شود. مبلغ درآمد و میزان پسند و علاقه مندی گردشگران منطقه شین جیه کوئو همیشه در رده‌بندی نخست در سراسرکشور چین قرار دارد.

گونه گونی چهره شهر نان جینگ

همان طور که می دانید مراکز بازرگانی و تجاری در بیشتر شهرهای مدرن وجود دارد، به همین جهت، فضای فرهنگی به عنوان تغذیه شهری ارزشمند محسوب می شود. کتاب‌فروشی «شیان فنگ» (پیشگام) به عنوان سمبل فرهنگی شهر نان جینگ، تا به امروز پیشینه ای بیش از 20 ساله دارد و در استان جیانگ سو ده‌ها شعبه خود را راه‌اندازی کرده‌است. کتاب‌فروشی «وو تای شان» شعبه ای از کتاب‌فروشی اصلی شیان فنگ، منظره ای جایگزین ناپذیر برای گردشگران داخلی و خارجی ارایه می دهد. دو سوی دروازه با بوته های سبز و پرپشت پوشیده‌است. پس از عبور از یک شیب آرام، سالن کتاب‌فروشی دیده می شود که در میان غار قرار گرفته است. یک چنین فضای فرهنگی نهفته در زیر پوست شهر شلوغ و پر سرعت کنونی، فرصت بهره‌مندی، تنش زدایی و آسایش فکری برای عموم مردم فراهم کرده‌است.

نان جینگ، همان شهر باستانی و مدرن، یکدست و فراگیر است و هرگز از نمایاندن پیشینه خود نمی هراسد. نان جینگ هم در موزه‌ها و هم در زندگی کنونی، درخشان است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی