صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > متن

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

2017-09-04 09:51:31

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

رنگ سرخ و طلايى، رنگ غالب اين كارگاه است!

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

چهره ها خسته است، اما دست ها حركت آهنگ گونه خود را تغيير نمى دهند، دست ها پارچه هاى سرخ گرفتار در حلقه گلدوزى را مى چرخانند... نقش و طرح چينى سنتى، سرخ را رنگ رنگ مى كند!

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

بانويى ديگر سوزن رشته طلايى را براى محكم كارى دور تا دور نقش هاى گلدوزى شده بالا و پايين مى برد!

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

بانوان، با سرهاى خميده، طرح هاى ساده را نقش و نگار مى دهند تا لباسى شود برازنده مردانى كه نقش مردان نسل هاى گذشته را مرور مى كنند!

سفر به چوان جوئو: نقشى از نسل ها

زنان كارگاه گلدوزى ... پوشاك و بيرق نسلى رو مى دوزند كه ردپايشان با تلاش دولتمردان چينى، همچنان پابرجا مانده است!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی