صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

امضای توافق‌نامه همکاری انجمن شهرهای گردشگری جهان و سازمان همکاری شانگهای

2017-05-17 16:35:38

انجمن شهرهای گردشگری جهان چندی پیش در پکن با سازمان همکاری شانگهای توافق‌نامه همکاری چارچوبی گردشگری بین دبیرخانه دو سازمان را امضا کردند. دبیرکل انجمن شهرهای گردشگری جهان و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای به نمایندگی از دو سازمان این توافق‌نامه را امضا کردند.

موضوعات این سند شامل معرفی میراث تاریخی و فرهنگی چین و دیگر کشورهای راه ابریشم، برگزاری مشترک فعالیت‌های روز گشایش دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، تالیف مشترک کتابچه تبلیغاتی سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو این سازمان و معرفی جاذبه‌های گردشگری است. در این سند همچنین آمده است: فعالیت‌های برگزار شده در چارچوب این توافق‌نامه غیرانتفاعی بوده و بر اساس اصل برد- برد صورت می گیرد.

امضای توافق‌نامه همکاری انجمن شهرهای گردشگری جهان و سازمان همکاری شانگهای


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی