صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

انتقال نسل به نسل صنایع دستی سنتی تبت

2017-06-16 11:20:04 国际在线

به گزارش رادیو بین المللی چین، در ایالت خودمختار تبت دی چین استان یون نان، مردم تبتی سخت‌کوش و ماهوش محلی، بر اساس تجربیات صدها سال، صنایع دستی ظریف را به خوبی حفظ کرده‌اند.

محصولات صنایع دستی قشنگ و با مزه مانند ظروف صفال سیاه در روستای تانگ دوئی، کاسه خوبین در روستای شانگ چیائو‌تو، لباس‌های زیبای سنتی تبتی نتنها در زندگی روزمره مردم محلی استافده می شود بلکه با پیشرفت صنعت گردشگری محلی، نیز از روستاهای کوچک خارج شده و برخی نیز وارد صحنه بین المللی شده‌است که با افزایش آشنایی عموم مردم در این بارهريال صنایع دستی سنتی تبتی نیز رونق یافته‌است.

هنورمندان بومی با مهارت فوق العاده خود، عشق به زندگی را نشانگر می کنند و فرهنگ قومی تبت را به نسل‌های بعدی انتقال می کنند. 

انتقال نسل به نسل صنایع دستی سنتی تبت


انتقال نسل به نسل صنایع دستی سنتی تبت


انتقال نسل به نسل صنایع دستی سنتی تبت

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی