صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گردهمایی بزرگداشت هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی در این منطقه

2017-08-08 22:18:03

گردهمایی بزرگداشت هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی در این منطقه

جشنواره هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی روز هشتم اوت (17 مرداد)در این منطقه شمال چین برگزار شد. یو جن شن، رئیس کمیتۀ ملی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در رأس یک هیأت در این گردهمایی بزرگداشت هفتادمین سالگرد ایجاد این منطقۀ شمالی چین حضور یافت. او تاکید نمود: ایجاد منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین نمونه موفقیت آمیز اجرای نظام منطقه اقلیتی چین است که باید ادامه و تکمیل شود. این نظام نه تنها به مبادلات و آمیزش اقلیت های مختلف کمک کرده و بلکه فضای جدیدی توسعه اقتصادی، سازندگی محیط زیست و بهبود زندگی مردم مغولستان داخلی چین را پیشبرد کرده است. 

یو بر اهمیت رهبری حزب کمونیست چین تأکید کرد که به گفتۀ او هستۀ محکم اتحاد و رهبری مردم همۀ گروههای قومی است که بر سوسیالیسم با ویژگیهای چینی پیوند خواهد داشت. منطقۀ خودمختار مغولستان داخلی چین تحت رهبری چین در یکم مۀ 1947 ایجاد شد.

گردهمایی بزرگداشت هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی در این منطقه

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی