صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

انجام منظم کارهای انتقال و پراکنده کردن مسافران در فرودگان جیو جائی گوئو چین

2017-08-13 18:18:08 国际在线

روز 12 اوت(21 مرداد) پنجمین روز پس وقوع زمین لرزه شهرستان جیو جائی گوئو چین است. با همکاری های مشترک نهادهای مختلف هواپیمایی، کارهای منتقل و پراکنده کردن مسافران و محموله های امدادی و وظایف پروازها بطور منظم و عادی انجام می شود.

به گزارش اداره ملی هواپیمایی چین، از وقوع زمین لرزه تا ساعت 17 روز دوازدهم اوت، شرکت هواپیمایی 127 پراز برای کمکرسانی را تامین کرده و از طریق فرودگاه جیو جائی گوئو بطور امن 2456 مسافر را انتقال کرده است.  

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی