صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

انتشار کتاب سفید بهبود وضعیت تندرستی و حقوق بشر چین

2017-09-29 20:49:28 国际在线

شورای دولتی چین 29 سپتامبر کتاب سفید بهبود وضعیت تندرستی و حقوق بشر چین را منتشر کرد.

در این کتاب با هفده هزار کاراکتر چینی با اشاره به این که سلامت پایه زندگی و توسعه جامعه بشریت است، تاکید شد، ارتقای وضعیت سلامتی همه مردم چین جزو اهداف توسعه جامعه و تعهدات حزب کمونیست و دولت چین است.

این کتاب سفید یادآور شد، دولت باید وظیفه خود را در این زمینه شناخته و در هر زمان و با تمام نیرو سلامت مردم را مورد تضمین قرار دهد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی