صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین: روابط کشورها با دوستی مردم ارتباط دارد و دوستی مردم کشورها دل های آن ها را به یکدیگر متصل می کند

2017-10-20 21:01:09 国际在线

روز بیستم اکتبر مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، مصاحبه گروهی با موضوع اصلی وضعیت جدید توسعه فرهنگ را برگزار کرد. شیا یونگ مین، رییس مرکز آسیای غربی و آفریقا در رادیو بین المللی چین و نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب به نمایندگی محافل فرهنگی و هنر در این مصاحبه مطبوعاتی گفت: یک کمربند- یک جاده، طرح و پیشنهاد بزرگ و نیز یک پروژه عظیم با مشارکت کشورهای مختلف است. اما نظام جامعه، راه توسعه، آداب و رسوم کشورها در این مسیر یکسان نیست. این ممکن است موجب سوء تفاهم شود. به همین دلیل، شی جین پینگ در زمان مطرح کردن این پیشنهاد، پنج راه مبادله و اتصال را نیز ارایه کرد. در این میان مبادله و ارتباط فرهنگی بخشی مهم است. روابط کشورها با دوستی مردم ارتباط دارد و دوستی مردم کشورها با اتصال دل ها ارتباط دارد. با آشنایی با فرهنگ یکدیگر و مبادلات فرهنگی و تمدن ها، دل های مردم کشورها نیز نزدیک تر می شود.

 آشنایی مردم کشورهای مختلف نیز با یکدیگر افزایش می یابد که این موجب تقویت دوستی مردم کشورها است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی