صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گزارش سازمان ملل: چین بیشترین درخواستهای حق انحصاری مالکیت معنوی را ارایه داده است

2017-12-07 16:11:12

گزارش سازمان ملل: چین بیشترین درخواستهای حق انحصاری مالکیت معنوی را ارایه داده است

گزارش ششم دسامبر (15 آذر) سازمان جهانی مالکیت فکری متعلق به سازمان ملل نشان می دهد چین در سال گذشته میلادی بیشترین درخواست های حق انحصاری مالکیت معنوی، ثبت نشان تجاری و طراحی ظاهر محصولات را ارایه داده است.

این گزارش به عنوان «شاخصهای مالکیت فکری جهان» شامل نتایج نظرسنجی مربوط به فعالیتها در زمینه مالکیت معنوی در سطح جهان است. درخواستهای مالکیت معنوی موضوع این گزارش به درخواستها برای ثبت حق انحصاری مالکیت معنوی، نشان تجاری و طراحی ظاهر محصولات صنعتی اطلاق می شود. طبق این گزارش، تعداد این سه نوع درخواستها در سال گذشته میلادی همچنان رو به رشد گذاشته است.

فرانسیس گِری مدیرکل سازمان یادشده در نشست خبری در ژنو به این مناسبت گفت:

«در سال 2016 میلادی تعداد درخواستها همچنان رو به رشد گذاشته و بسیار بی نظیر بود. از این میان، درخواستها برای ثبت حق انحصاری مالکیت معنوی رشد 8.3 درصدی، درخواستهای ثبت نشان تجاری رشد 16.4 درصدی و درخواستهای ثبت ظاهر محصولات صنعتی رشد 10.4 درصدی داشته است. لازم به ذکر است سالها است که این آمار روند افزایش داشته است.»

طبق این گزارش، در سال گذشته نوآوران و خلاقان جهان در مجموع 3.1 میلیون درخواست حق انحصاری ارایه داده اند و این شاخص، هفتمین سال متوالی رو به افزایش بوده که در این میان چین سهم 98 درصدی از درخواستهای افزوده را کرده است.

افزایش تعداد درخواستهای حق انحصاری مالکیت معنوی چین در دهۀ گذشته بسیار چشمگیر بوده است. آقای فرانسیس گِری نیز در این باره گفت:

«چین نیروی محرکه قوی رشد اقتصادی جهان است و این گرایش روز به روز آشکارتر می شود. تعداد درخواستهای چین نیز بسیار چشمگیر است طوری که تعداد آن حتی از مجموع آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی فراتر رفته است.»

چین در سال گذشته 1.3 میلیون درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی را پذیرفته و به آنها رسیدگی کرده و همین رقم دربارۀ آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و اروپا به ترتیب 600 هزار، 310 هزار، 200 هزار و 160 هزار مورد بود.

اما دربارۀ ارایه درخواست در خارج از کشور، آمریکا همچنان پیشتاز بوده و پس از آن نیز کشورهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی قرار گرفته اند.

طبق گزارش فوق همچنین می توان دریافت که زنان روسیه در ارایه درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی حضور فعالتری دارند و از این لحاظ، پس از روسیه نیز کشورهای مکزیک، آمریکا، اسپانیا و برزیل قرار گرفته اند.

در مورد درخواستهای ثبت نشان تجاری نیز در مجموع در کل جهان در سال گذشته هفت میلیون درخواست ارایه شده است. این هفتمین سال متوالی است که این رقم رو به افزایش بوده است. از این میان، چین 3.7 میلیون درخواست، آمریکا 550 هزار درخواست، ژاپن 450 هزار درخواست و اروپا 370 هزار درخواست ارایه داده است. دربارۀ درخواستهای ظاهر محصولات صنعتی نیز در سال گذشته 960 هزار درخواست ارایه شد که 650 هزار درخواست متعلق به چین بود.

فرانسیس گِری مدیرکل سازمان یادشده با اشاره به آنکه چین تدریجا به کشور پیشتاز در نوآوری و برندسازی جهان تبدیل می شود گفت:

«از مورد چین می توان پی برد این کشور به ایجاد نظام مالکیت معنوی اهمیت فراوانی می دهد. این نشان می دهد که رهبران چین برای تشویق نوآوری و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا در کشور عملیات راهبردی در پیش گرفته اند و بر نقش مالکیت معنوی در این راهبردها تاکید زیادی می کنند.»

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی