صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

در چین بیش از 6.5 میلیارد قطعه کارت بانکی صادر شده است

2017-12-17 19:41:39

در چین بیش از 6.5 میلیارد قطعه کارت بانکی صادر شده است

به گزارش خبرگزاری شین هوا، گزارش اخیر بانک مردم، بانک مرکزی چین، نشان می دهد شمار کارتهای بانکی صادر شده در کشور پیوسته افزایش یافته و تا پایان سه ماهۀ سوم امسال، به شش میلیارد و 518 میلیون قطعه رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.35 درصد و نسبت به سه ماهه قبلی2.69 درصد افزایش یافته است.

گزارش کلیات عملیات سیستم پرداخت سه ماهه سوم که بانک مرکزی چین منتشر کرده نیز نشان می دهد تا آن زمان، شمار کارتهای نقدی که توسط بانکهای کشور صادر شده، به 5 میلیارد و 966 میلیون قطعه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.1 درصد افزایش یافته است. شمار کارتهای اعتباری و کارتهای دو منظوره اعتباری و نقدی نیز تا این زمان به 552 میلیون قطعه رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.18 درصد افزایش یافته است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی